KVALITA

  • Vzhledem k silnému zaměření na automobilový průmysl jsme se soustředili na kvalitu vyráběných plastových dílů.
  • Pro získání dlouhodobě se zvyšující úrovně kvality byla prvním krokem implementace systému managementu kvality.
  • V červnu 1999 jsme úspěšně zavedli systém řízení kvality ve společnosti v souladu s požadavky normy ISO 9002 vydané roku 1994, který byl roku 2002 recertifikován dle normy ISO 9001:2000.
  • Tento sytém managementu kvality byl roku 2007 rozšířen o certifikaci dle normy ISO TS 16 949.
  • Zatím poslední recertifikace systému managementu kvality v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ISO/TS 16949 – proběhla 4.04.2016 a je platná do 14.09.2018.

Kontaktní údaje

SKALEX-PLAST s.r.o.
Průmyslová 2068/5
568 02 Svitavy
Česká republika
Kontakty
Tel.: +420 461 105 490
Fax: +420 461 105 499
E-mail: skalexplast@skalexplast.cz
Fakturační údaje
IČ: 25945637
DIČ: CZ25945637